Veerkrachtig organiseren - 02/07 tot en met 05/07

Duurzaam Activisme - veerkrachtig organiseren (module 1)

Samenwerken op een manier die onze waarden en idealen belichaamt is niet eenvoudig. Audre Lorde, een zwarte, lesbische dichter en burgerrechtenactivist uit de Verenigde Staten, schreef: “De ‘tools’ van de meester zullen nooit het huis van de meester ontmantelen. Ze kunnen ons de kans geven om hem tijdelijk te verslaan in zijn eigen spel, maar ze zullen nooit voor echte verandering zorgen.” 

In een samenleving gebaseerd op competitie en individualisme leren we niet om samen te werken of om zorg te dragen voor elkaar en onze omgeving. Ook in onze eigen collectieven herhalen we (ongewild) patronen van uitsluiting en dominantie en veel groepen verzanden na verloop van tijd in conflict of vallen uiteen als hun kern-leden ‘opbranden’. Als we duurzame en rechtvaardige sociale verandering willen creëren, moeten we beginnen in onze eigen groepen, collectieven en organisaties. 

In deze training oefenen we onze vaardigheden om samen te werken en delen we methodieken met elkaar om onze groepen en organisaties op een meer inclusieve, duurzame en transformatieve manier vorm te geven. We kijken naar de machtsstructuren die op maatschappelijk niveau bestaan en naar hoe die de dynamieken in onze groepen beïnvloeden. We reflecteren op onze eigen positie in de samenleving en in onze groepen en organisaties en gaan we na hoe we deze positie kunnen inzetten voor sociale rechtvaardigheid.

Veerkrachtig organiseren is de eerste module van onze training ‘Duurzaam Activisme’. Voor de datums van module 2 is emotionele veerkracht’ en module 3 ‘Actie voor Sociale Beweging’ kijk op onze kalender. De drie weekends vullen elkaar aan. Daarom moedigen we je aan om de hele reeks te volgen, maar aanmelden voor één of twee modules kan ook. De trainingen worden georganiseerd door Tractie en Feros, ondersteund door trainers van onder andere Agir pour la Paix en Support and Recovery (NL). 

Praktisch

Gezien de huidige omstandigheden zal deze training grotendeels online doorgaan. Voor ons is het in deze periode van COVID-19 essentieel om ons te blijven verbinden met elkaar, onze idealen en onze dromen voor de toekomst. Nu de maatregelen zachtjes aan afgebouwd worden, is het meer dan ooit belangrijk om ons op veerkrachtige manieren te organiseren zodat we samen kunnen werken aan een meer  rechtvaardige wereld. Daarom kiezen we ervoor om de training aan te passen aan een online format in plaats van ze te annuleren.

De training gaat van 2 tot en met 5 juli online door en we sluiten 1 augustus af met een dag samen, in Brussel. De uren voor het online gedeelte zijn als volgt:
Donderdag 2 juli van 17.30-19.30 uur
Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli: twee sessies per dag:  van 10 tot 12 uur 30 en van 14.30 tot 17 uur.
Daarnaast zal er elke dag wat licht ‘huiswerk’ worden gevraagd, ter voorbereiding van de volgende sessie.

We zullen voornamelijk gebruik maken van Zoom (video gesprekken) en Zoho docs (om documenten te delen) gebruiken, rekening houdend met de voor- en nadelen van beiden zowel op gebied van gebruiksvriendelijkheid als privacy.  Contacteer ons als je vragen of bezorgheden hebt omtrent het gebruik van deze platformen. Mail naar info@hodisterre.be om je in te schrijven voor de training.  Plaatsen zijn beperkt, dus zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt!

Ook voor deze training vragen we een bijdrage op basis van een solidariteits economie, waarbij iedereen bijdraagt volgens haar/zijn/hun capaciteit. Wij stellen een donatie voor tussen 225 en 100 euro, waarbij 150 euro onze kosten dekt. Hoewel we bij een online training geen kosten hebben voor eten, accommodatie of transport, blijven andere kosten gelijk. De tijdsinvestering van de trainers blijft gelijk net als de vaste kosten van Feros vzw. Als jong project zonder vaste inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van deelnemers om onze kosten te dekken. Als de prijs een obstakel is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en dan zoeken we samen een oplossing.

Team

Eleke (zij/haar)

Houdt van: dansen, zingen, vegan koken, bomen klimmen, schrijven, yoga, luidop lachen,.. 

Eleke haar passie is werken met jongeren en in de natuur zijn. Ze heeft jarenlange ervaring met jongeren te werken in deze kwetsende maatschappij. Met jongeren van verschillende culturele/sociale/economische achtergronden op verschillende plaatsen op deze aarde. Ze is actief geweest in verschillende activistische organisaties, vooral rond de Palestijnse kwestie. Ze wil zich nu vooral focussen op de onderlinge dynamieken en het welzijn van iedereen in een organisatie/community. Zelf is ze continu bezig een balans te vinden tussen actie en zelfzorg. De laatste twee jaar uit zich dat in staptochten begeleiden met jongeren in de natuur via Alba vzw en actief vrijwilligen op een sociaal permacultuur project in Spanje. Met daartussen genoeg solo-momenten en het faciliteren van workshops over verbindingswerk en veerkrachtigheid. 

Sterke punten: ruimte laten voor anderen en hun emoties, luisteren, groep aanvoelen, kunnen loslaten, grenzen aangeven

uitdagingen: zelf beoordelingen aka inner critic, non-verbale communicatie, ongemakkelijke confrontaties aangaan, woorden

 

Robin van Dongen (die / hen of hij / hem)

Houdt van: chocolade, lijstjes maken, kickboxen, schrijven, dansen, bomen, rituelen, meditatie, alpacas, paars, body-work en directe actie.

Activist, reiziger, idealist

Robin heeft zich als activist op verschillende thema’s gefocust, waaronder kraken, feminisme, het Vlaamse bosbeleid en een campagne tegen steenkoolgas in Limburg. De laatste jaren is hun focus verlegd naar trainings- en facilitatiewerk. Op deze manier ondersteunt Robin groepen en individuen om op een meer duurzame en transformatieve manier aan sociale verandering te werken. Robins brengt veel enthousiasme, passie en intuitie in hun werk en geniet het meest van methodieken waarbij deelnemers worden uitgenodigd om niet enkel hun hoofd, maar ook hun handen en hart te gebruiken.

Mathias (hij / hem)

Houdt van: lezen, dansen en in bomen klimmen

Mathias studeerde filosofie en werkte daarna als leerkracht. Tegelijkertijd was hij ook actief in de jeugdbeweging Jeugdbond voor Natuur en Milieu, waar hij veel bijleerde over planten en de andere dieren waarmee we in België samenleven en een inleiding kreeg in milieuactivisme.

Na een passage als parlementair medewerker in het Brussels parlement, houdt hij zich nu bezig met: jeugdwerk bij de Vereniging van Marokkaanse Jongeren, lezen, werken rond inclusie bij Greenpeace, dansen, trainings geven rond directe actie en sociale verandering, het organiseren van een klimaatrechtvaardigheidskamp en af en toe gaan werken in de collectieve moestuin.

Mathias geeft training omdat hij gelooft dat iedereen kan bijdragen aan sociale verandering. Hij hoopt dat door die trainingen mensen het vertrouwen vinden om mee actie te ondernemen met respect voor ieders grenzen.