Veerkrachtig organiseren - 02/07 - 05/07

Duurzaam Activisme - veerkrachtig organiseren (module 2)

Het is niet eenvoudig om samen te werken of actie te voeren op een manier die onze waarden en idealen belichaamt. Audre Lorde, een zwarte, lesbische dichter en burgerrechtenactivist uit de Verenigde Staten schreef ‘De ‘tools’ van de meester, zullen nooit het huis van de meester ontmantelen. Ze kunnen ons de kans geven om hem tijdelijk te verslaan in zijn eigen spel, maar ze zullen nooit voor echte verandering zorgen’.

Ongeacht onze politieke overtuigingen zijn we allemaal opgegroeid in een maatschappij die mensen verdeeld in ‘ons’ en ‘de anderen’. In deze training zullen we verschillende methodieken gebruiken om die vervreemding tegen te gaan. We zullen kijken naar de machtsstructuren die bestaan op een maatschappelijk niveau en welke impact deze hebben op de dynamieken in onze groepen. In de veiligere context van de trainingsgroep zullen we reflecteren op onze eigen positie in de maatschappij en in onze groepen/organisaties en hoe we deze positie kunnen inzetten voor sociale rechtvaardigheid.  

In een samenleving gebaseerd op competitie, individueel belang en geld leren we niet hoe we kunnen samenwerken en zorg dragen voor elkaar en onze omgeving. Als we duurzame en rechtvaardige sociale verandering willen creëren is het noodzakelijk dat we deze skills aanleren. In deze training zullen we op experiëntiële wijze aan onze samenwerkings-vaardigheden werken en verschillende methodieken delen om onze groepen/organisaties op een meer inclusieve, duurzame en transformatieve manier vorm te geven.

Dit is de tweede module van onze training ‘Duurzaam Activisme’. Module 1 ‘Emotionele veerkracht’ gaat door van 26 tot en met 29 maart en module 3 ‘Actie voor sociale verandering’ wordt gepland voor september. 

Praktisch

De training gaat door in het trainingscentrum van Feros in de Ardennen (2 uur treinen vanaf Brussel). We voorzien drie veganistische maaltijden per dag, met vegetarische en glutenvrije opties. Meer informatie over de plek vind je op: www.feros.be. Om je aan te melden voor de training kun je mailen naar info@feros.be. Plaatsen zijn beperkt, dus zorg dat je je op tijd inschrijft!

Als nieuw project hebben we nog weinig inkomsten, dus we vragen deelnemers om zelf de kosten voor verblijf en eten te betalen plus een bijdrage voor de trainers. We werken met een solidariteitseconomie en vragen ieder bij te dragen wat lukt. Voor deze training stellen we een glijdende schaal voor tussen de 375 en 125 euro, waarbij 250 euro onze kosten dekt. Is de prijs een obstakel, laat het ons weten en we zoeken samen een oplossing.

Team

 

Robin van Dongen (die / hen of hij / he)

Houdt van: chocolade, lijstjes maken, kickboxen, schrijven, dansen, bomen, rituelen, meditatie, alpacas, paars, body-work en directe actie.

Activist, reiziger, idealist

Robin heeft zich als activist op verschillende thema’s gefocust, waaronder kraken, feminisme, het Vlaamse bosbeleid en een campagne tegen steenkoolgas in Limburg. De laatste jaren is hun focus verlegd naar trainings- en facilitatiewerk. Op deze manier ondersteunt Robin groepen en individuen om op een meer duurzame en transformatieve manier aan sociale verandering te werken. Robins brengt veel enthousiasme, passie en intuitie in hun werk en geniet het meest van methodieken waarbij deelnemers worden uitgenodigd om niet enkel hun hoofd, maar ook hun handen en hart te gebruiken.

Mixed / Non-mixed groepen

Deze training vindt plaats in een ‘mixed’ groep en we verwelkomen aanmeldingen van deelnemers van alle sociale achtergronden, waaronder alle genders, etniciteiten, klassenachtergronden, opleidingsniveaus, neurodiversiteit en leeftijden. Laat ons weten als je bepaalde noden hebt rond toegankelijkheid, en we zullen ons best doen om aan die noden tegemoet te komen. We verwachten van deelnemers dat je je aan de centrum-richtlijnen houden en dat je ons op de hoogte stelt van eventuele noden die hierdoor niet worden ondersteund. 

Om zo inclusief mogelijk te werken, organiseren we trainingen in zowel ‘mixed’ als ‘non-mixed’ groepen. We organiseren trainingen in ‘non-mixed’ groepen die mensen samenbrengen die een deel van hun identiteit delen, waardoor ze een specifieke vorm van onderdrukking ervaren. Bijvoorbeeld trainingen die alleen toegankelijk zijn voor mensen die zich identificeren als BIPOC (zwart, indigenous, of mensen van kleur) of voor mensen die zich identificeren als womxn (vrouw, non-binair, intersex of transgender).

Om mixed ruimtes te kunnen creëren die veilig genoeg zijn, moeten we allemaal het racisme, seksisme, ableisme etc. waar we mee zijn opgegroeid afleren. We willen de situaties beperken waarin mensen die in het dagelijkse leven met onderdrukking te maken hebben, emotionele arbeid moeten verricht voor de educatie van andere mensen. Daarom organiseren we ook non-mixed trainingen die gericht zijn op het ondersteunen van het leren van een groep die een specifiek privilege deelt (zoals wit privilege of mannelijk privilege). Deze trainingen worden altijd georganiseerd in samenwerking met mensen die de geleefde ervaring hebben van de onderdrukking die in de training aan bod komt. 

Op dit moment is de meerderheid van de mensen die betrokken zijn bij ons collectief wit, able-bodied, cis-hetero en afkomstig uit de middenklasse in Noordwest-Europa. We willen erkennen dat dit de cultuur van het project beïnvloedt en een impact heeft op het soort veiligheid dat we kunnen bieden tijdens onze trainingen – zelfs in de non-mixed groepen – terwijl we tegelijkertijd proactief stappen ondernemen voor onze educatie. We verwelkomen feedback en suggesties en organiseren regelmatig open stuurgroepen. Voor meer info of data kun je mailen naar info@feros.be of je kunt contact opnemen met een van onze team- of bestuursleden.